LINUX - HOSTING
Cloud Host 1 – Linux

Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
36.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 1GB

Băng thông 35 GB

Địa chỉ Email 10

Website 1

So sánh tính năng

 

Cloud Host 2 – Linux

Thêm lưu lượng lưu trữ 
59.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 1.2 GB

Băng thông 50 GB

Địa chỉ Email 20

Website 1

So sánh tính năng

 

Cloud Host 3 – Linux

Thêm lưu lượng lưu trữ 
72.700
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 2 GB

Băng thông  Unlimited

Địa chỉ Email 20

Website 1

So sánh tính năng

 

Cloud Host 4 – Linux

Thêm lưu lượng lưu trữ 
159.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 6GB

Băng thông Unlimited 

Địa chỉ Email 20

Website 1

So sánh tính năng

 

RESELLER HOSTING
Reseller 1 – Linux

Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
149.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 5 GB

Băng thông 50 GB

Địa chỉ Email Unlimited

Website 1

So sánh tính năng

 

Reseller 2 – Linux

Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
399.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 10 GB

Băng thông 200GB

Địa chỉ Email 10

Website Unlimited

So sánh tính năng

 

Reseller 3 – Linux

Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
649.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 20 MB

Băng thông 400 GB

Địa chỉ Email Unlimited

Website Unlimited

So sánh tính năng

 

Reseller 4 – Linux

Cơ bản để khởi đầu 1 trang web
1.649.000
VNĐ/THÁNG

Dung lượng đám mây 70 MB

Băng thông 2500 GB

Địa chỉ Email Unlimited

Website Unlimited

So sánh tính năng