Tìm mọi người dễ dàng

Bạn có thể chọn đối tượng dựa trên thông tin nhân khẩu học, hành vi hoặc thông tin liên hệ.

Thu hút sự chú ý

Các định dạng quảng cáo của chúng tôi bắt mắt, linh hoạt và hoạt động trên mọi thiết bị cũng như tốc độ kết nối.

Tăng doanh thu bán hàng

Các công cụ báo cáo quảng cáo của chúng tôi cho bạn thấy mức độ tác động của quảng cáo đến doanh nghiệp trong các báo cáo trực quan và dễ đọc.

Công việc thực hiện

Facebook 1:
– 5 chiến dịch (mẫu) quảng cáo cho khách hàng (1 – 2 mẫu quảng cáo đa ảnh). Đổi mẫu quảng cáo khi không hiệu quả
– Tối ưu mẫu quảng cáo theo đối tượng.
– 1 trong 3 loại loại quảng cáo: Quảng cáo bài viết, Quảng cáo trang Fanpage, Đưa mọi người đến trang web
– Báo cáo tiến độ theo tuần. (1 file csv hoặc xls, 1 file hình (jpg, png))

Facebook 2:
– 7 chiến dịch (mẫu) quảng cáo cho khách hàng (2 – 3 mẫu quảng cáo đa ảnh). Đổi mẫu quảng cáo khi không hiệu quả
– Tối ưu mẫu quảng cáo theo đối tượng.
– 2 trong 3 loại loại quảng cáo: Quảng cáo bài viết, Quảng cáo trang Fanpage, Đưa mọi người đến trang web
– Báo cáo tiến độ theo tuần. (1 file csv hoặc xls, 1 file hình (jpg, png)). Hỗ trợ Teamviewer.

Facebook 3:
– 10 chiến dịch (mẫu) quảng cáo cho khách hàng (3 – 4 mẫu quảng cáo đa ảnh, 1 mẫu quảng cáo video). Đổi mẫu quảng cáo khi không hiệu quả
– Hỗ trợ khách hàng làm quảng cáo video (cơ bản)
– Tối ưu mẫu quảng cáo theo đối tượng.
– Hỗ trợ các loại quảng cáo Facebook cơ bản: Quảng cáo bài viết, Quảng cáo trang Fanpage, Đưa mọi người đến trang web, Thu hút lượt xem video.
– Báo cáo tiến độ theo tuần. (1 file csv hoặc xls, 1 file hình (jpg, png)). Hỗ trợ Teamviewer.

Facebook 4:
– 15 chiến dịch (mẫu) quảng cáo cho khách hàng (5 – 8 mẫu quảng cáo đa ảnh, 1 mẫu quảng cáo video). Đổi mẫu quảng cáo khi không hiệu quả
– Hỗ trợ khách hàng làm quảng cáo video (cơ bản)
– Tối ưu mẫu quảng cáo theo đối tượng. Lọc theo từng nhóm cụ thể, lọc đối tượng tùy chỉnh.
– Hỗ trợ hầu hết các loại quảng cáo Facebook cơ bản.
– Hỗ trợ gói SMS Marketing
– Báo cáo tiến độ theo yêu cầu khách hàng. (1 file csv hoặc xls, 1 file hình (jpg, png)). Hỗ trợ Teamviewer.

Facebook 5:
– Áp dụng các chiến lược của gói Facebook 4.
– Số mẫu quảng cáo theo yêu cầu khách hàng
– Hỗ trợ khách hàng thực hiện các loại quảng cáo cấp cao của Facebook (pixel chuyển đổi …)
– Hỗ trợ làm các đoạn video quảng bá doanh nghiệp chuyên nghiệp.