Tổng hợp link giúp bạn mở khóa tài khoản Facebook

Link dưới đây mình tổng hợp các kiểu mở khóa tài khoản cá nhân trên FB cho các bạn nhé

– Tài khoản profile bị hack:
https://www.facebook.com/hacked
– Báo cáo tài khoản mạo danh
https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603
– Mở khoá tài khoản FAQ:
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

– Tài khoản bị khoá:
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Policy Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104 Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách.

Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090Kháng cáo khoá tài khoản

Disabled Payments and Ads Manager https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 (Kháng cáo khoá tài khoản bất thường )

Chia sẽ

Bình luận

Bình luận